body background

RODO

Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w oparciu o zgodę

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w związku z udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza udostępnianego na portalu www.eurometpl.eu jest Euromet PL Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza.
 2. W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO, w tym w celu odwołania zgody należy skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem wskazanych danych kontaktowych e-mail: biuro@eurometpl.eu
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenia powyższej odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/u także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, a w celach związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 9. Pani/a dane mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. W związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań współpracuje oraz korzysta z usług innych podmiotów, mogą być także przekazywane do:
  – Euromet PL GmbH, Am Ortsgüterbahnhof 9, 59063 Hamm;
 10. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 11. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 12. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.